Przed zabiegiem:

Po zabiegu:

Estident - Zdjęcia zabiegów